fbpx

Muut

Alkometrin kalibrointi ja miten se tehdään?

16.12.2022

Alkometrejä tulee huoltaa tasaisin väliajoin, jotta tuloksiin voidaan luottaa. Polttokennoteknologialla varustettuja alkometrejä suositellaan kalibroitavaksi vähintään 12 kuukauden välein. Suoritamme kalibrointipalvelua eri merkkisille alkometreille, katso lisätietoja täältä.

Alkometrien kalibrointi vaatii erityisiä testauslaitteistoja ja valmistajan ohjeistaman testausmenetelmän. Kalibrointia ei ole mahdollista suorittaa sähkökemiallisella polttokennolla toimiville laitteille kotona.

Usein luullaan virheellisesti, että ratkaisevaa on kuinka usein alkotesteriä käytetään. Tärkeintä on kuitenkin aika. Sähkökemiallisen polttokennon herkkyys vähenee ajan mittaan riippumatta siitä, käytetäänkö alkotesteriä vai ei. Polttokennon mittatarkkuus voi alentua vuodessa noin 5-10%, joten sen säännöllinen kalibrointi on ehdottoman tärkeää. Kun suoritat esimerkiksi juhlien jälkeisenä aamuna testipuhalluksen, haluat varmasti tietää mahdollisimman luotettavan tuloksen.

Tärkeintä on kuitenkin aika. Polttokennon herkkyys vähenee ajan mittaan riippumatta siitä, käytetäänkö alkotesteriä vai ei.

Voidaanko minun alkometrini kalibroida?

Me tarjoamme kalibrointipalvelua esimerkiksi Dignita, AlcoTrx, Zeropoint5, AlcoFind ja Alcotest merkkisille alkometreille. Tarkemman listauksen soveltuvista laitteista löydätte kalibrointisivultamme. Katso lisätiedot ja tilaa palvelu tuotesivultamme.

Piirla Oy luo suorittamiinsa kalibrointeihin kalibrointitodistuksen. Kalibrointitodistus on laatusertifikaatti, joka varmentaa laitteen huoltohistorian. Kalibrointitodistus luodaan Alcoprint ohjelmistolla, joten huoltohistoria on arkistoitu sähköiseen muotoon, kuten ajoneuvoilla.

Kuinka alkometrin kalibrointipalvelu toimii?

Hinta sisältää ilmaiset rahtikulut ja vakuutuksen molempiin suuntiin.

Alkometrin tarkkuuden ja suorituskyvyn testaus

Olipa kyseessä henkilökohtainen tai ammattikäyttöön tarkoitettu alkometri, ainoa tapa tarkistaa sen luotettavuus on kalibrointi. Kalibroinnin yhteydessä alkometriä testataan hengitysalkoholisimulaattorilla, jossa puhalletaan alkometriin simuloitua uloshengitysilmaa 0,500 promillen alkoholipitoisuudella. Kalibrointituloksen lukeman tulee vastata kalibrointikaasun pitoisuutta toleranssin sallimissa rajoissa.

Seuraavat tekijät ovat usein syynä polttokennon poikkeamiin, jolloin alkometrin tarkkuudesta ei voida olla varmoja tai se alenee ajan myötä:

Kuinka alkometrin kalibrointi suoritetaan?

Alkometrin kalibrointiprosessi voidaan tiivistää kolmeen vaiheeseen:

  1. Laitteen tarkastustesti.
    1. Ammattiteknikko simuloi testauslaitteistolla uloshengitysilmaa 0,500 promillen kalibrointikaasulla ja tarkastaa testituloksen.
  2. Kalibrointi eli sähkökemiallisen polttokennon asettaminen tarkaksi.
    1. Laitteeseen asetetaan kalibrointitila päälle ja suoritetaan testauslaitteistolla alkometrin kalibrointi.  Laitteen tarkkuutta säädetään, jos polttokenno poikkeaa raja-arvosta. Tämä toimenpide voi vaihdella alkometrin mallin mukaan.
  3. Toistetaan ensimmäinen vaihe, jotta voidaan varmistua alkometrin tarkasta lukemasta.

Nämä vaiheet voidaan toistaa tarvittaessa useita kertoja. Kalibrointi on välttämätöntä, sillä sen avulla selvitetään, onko alkometrin polttokenno edelleen tarkka ja luotettava. Markkinoilla on olemassa myös edullisia ja vain suuntaa antavia puolijohdesensorilla varustettuja alkometrejä. Puolijohdesensorilla varustetut laitteet poikkeavat merkittävästi teknologian osalta ja näihin laitteisiin harvoin pystytään suorittamaan lainkaan kalibrointia.

Kuinka usein alkometri tulisi kalibroida?

Yleisenä nyrkkisääntönä on, että mitä useammin alkometrejä käytetään, sitä useammin ne tulee kalibroida. Jo alkometrin hankintavaiheessa merkittävänä tekijänä tulisi pitää sitä tietoa, että tarjotaanko laitteelle kalibrointipalvelua ja kuinka usein valmistaja suosittelee alkometrin kalibrointia. Luotettavan alkometrin tunnusmerkkeihin kuuluu, että suositeltu kalibrointiaika on 12kk tai 500 suoritettua testiä.

Mitä ammattimaiseen kalibrointipalveluun kuuluu?

Etkö löytänyt laitettasi kalibroitavien listalta? Kysy tarjous ja kalibroinnin mahdollisuus asiakaspalvelustamme.