fbpx

Uncategorized

Älykäs ajotavanseuranta lisää vastuullista liikennöintiä

03.07.2020

Suomalaiset yritykset Kiho ja Piirla ovat kehittäneet uuden älykkään ajotavanseurantapalvelun, jonka avulla voidaan ensimmäistä kertaa koostaa tietoja kuljettajien käyttämistä turvaväleistä, ylinopeuksista ja vaaratilanteita reaaliaikaisesti. Palvelu hyödyntää jälkiasennettavaa lisälaitetta, joka voidaan asentaa mihin tahansa ajoneuvoon. Palvelua käyttävät yritykset voivat nyt todentaa henkilöstönsä ajotapojensa vastuullisuutta, parantaa taloudellisuutta sekä palkita ajotapaansa kehittäneitä kuljettajia.

Kajaanin Jäteauto Oy:n toimitusjohtaja Esa Rimpiläinen hyödyntää älykästä ajotavanseurantapalvelua kuljettajiensa kannustamissa ja ohjaamisessa.

Perinteisesti kuljettajien ajotavasta on saatu tietoa vasta jälkikäteen seuraamalla polttoaineen kulutusta, asiakaspalautteita tai syntyneitä vaurioita. Nyt ajotapaa voidaan seurata konenäköön pohjautuvalla järjestelmällä, joka ohjaa kuljettajaa reaaliaikaisesti jo ajon aikana riittäviin turvaetäisyyksiin ja polttoainetta säästävään ajotapaan, huolehtii aluekohtaisten nopeusrajoitusten noudattamisesta sekä varoittaa törmäysvaarasta. Palvelun avulla kuljettajat ja yritysjohto saavat tarkemman kuvan ajamisen laadusta ja voivat asettaa uusia vastuullisempia tavoitteita. 

Kajaanissa ajotapatietoa hyödynnetään ohjaamisessa ja palkitsemisessa

Edistyksellinen ajotavanseuranta ja modernit kuljettajaa avustavat järjestelmät kytkeytyvät tiiviisti ympäristö- ja yritysvastuuseen esimerkiksi Kajaanin Jäteauto Oy:n toiminnassa. Yritys on ottanut käyttöönsä älykkään ajotavanseurannan reilu kuukausi sitten osana kehitystyötään.

–  Haluamme näin osoittaa, että olemme tehneet kaikkemme oman henkilöstön ja yhteisön turvallisuuden hyväksi. Tietoa tullaan hyödyntämään osana palkitsemista ja se toivottavasti rohkaisee kollektiivisesti parempiin ajosuorituksiin. Emme hankkineet järjestelmää siksi, että meillä olisi ongelmia vahinkojen tai ajotavan suhteen vaan siksi, että se tukee yrityksemme arvoja, yhteiskunnallista vastuuta ja tapaamme toimia, tiivistää Kajaanin Jäteauto Oy:n toimitusjohtaja Esa Rimpiläinen.

Vähentää myös kuluja

Kihon ja Piirlan kehittämä älykäs ajotavanseuranta pohjautuu Mobileyen teknologiaan. Ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle asennettava eteenpäin kuvaava kamera havainnoi liikennettä ja tunnistaa mm. ajoneuvot, pyöräilijät, jalankulkijat, kaistaviivat ja liikennemerkit. Järjestelmä antaa kuljettajalle reaaliaikaisesti varoituksia mm. turvaväleihin ja ylinopeuksiin liittyen eli aktiivisesti ohjaa kuljettajan ajotapaa turvallisemmaksi.

– Ajotavanseurannan kautta yritys pystyy etukäteen tunnistamaan mahdolliset riskialttiit kuljettajat ja panostamaan heidän ajotapansa kehitykseen, jotta ylimääräisiltä kuluilta ja pahimmillaan vakavilta onnettomuuksilta voitaisiin välttyä. Ajotapa on merkittävä osa kuljettajan työn laatua ja nyt sitä voidaan vihdoin mitata luotettavasti ja tasapuolisesti, kertoo Piirlan toimitusjohtaja Harri Salmi

Tieto ajotavasta pitäisi Salmen mukaan avoimesti jakaa kuljettajien nähtäville. Vastuuhenkilöiden tulisi seurata dataa aktiivisesti ja ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli selkeitä kehityskohteita havaitaan. Vaikka datan seuranta unohtuisikin, kuljettajaa auttavat järjestelmät vähentävät tutkimusten mukaan onnettomuuksia merkittävästi.

Kuinka Älykäs ajotavanseuranta toimii käytännössä, miten raportiikka toimii? Katso kuvat alta!

Turvaväliin ja tunnistukseen liittyvä havainnekuva
Esimerkki turvaväliraportista
Mobileye laitteiston näkymä ajoneuvossa.

Yhteyshenkilöt

Harri Salmi, toimitusjohtaja, Piirla Oy
harri@piirla.fi
0102353871

Antti Koponen, toimitusjohtaja, Kiho / Mastercom Oy
antti@kiho.fi
+358451206704

Älykäs ajotavanseuranta kokonaisuudessaan on monen yrityksen vankan yhteistyön tulos. Alla tietoa näistä yrityksistä!

MobileyeIsraelilainen yritys, joka nykyään Intelin omistuksessa. Markkinajohtaja onnettomuuksia ehkäisevässä & autonomisen ajamisen teknologioissa.

PiirlaKotimainen ajoneuvojen turvalaitetuotteiden maahantuontiin ja liikenneturvallisuuteen erikoistunut yritys. Toimii mm. Mobileyen jälkimarkkinatuotteiden maahantuojana.

KihoKotimainen ohjelmistotalo, joka tuottaa telemattiikkaratkaisuja pääsääntöisesti kuljetusalalle. Integroinut Mobileyen tuottaman datan omaan järjestelmäänsä.

Tilaa uutiskirjeemme

* pakollinen kenttä
Millaisia kuljetuksia suoritat?