fbpx

Uncategorized

Älykäs ajotavanseuranta – kuljettajien ajotavan mittaus

30.06.2020

Kuljettajien ajotavalla on merkittävä vaikutus kuljetusyrityksen kuluihin ja sitä kautta tulokseen. Käytännössä samalla tavalla kuin ruokahävikillä ravintolan liiketoiminnassa. Kalliita raaka-aineita tuhlataan turhaa työntekijöiden huolimattomuuden takia. Molemmissa on tarpeettomien kulujen lisäksi muutakin yhteistä. Vastuullisuus. Vastuullinen liiketoiminta tähtää siihen, että työt tehdään aina mahdollisimman turvallisesti ja ekologisesti.

Aiemmin kuljettajien ajotavan mittaaminen on ollut varsin haasteellista, mutta nyt teknologia tulee avuksi tässäkin asiassa. Tässä artikkelissa kerrotaan uudesta älykkäästä ajotavanseurannasta, jonka avulla monessa yrityksessä pystyttäisiin karsimaan turhia kuluja ja kehittämään työntekijöiden turvallisuutta.

Ajotavanseuranta ennen, nyt ja tulevaisuudessa


Perinteisesti kuljettajien ajotapaa yrityksissä on tarkasteltu joko vieressä istumalla tai jälkikäteen polttoaineen kulutuksen, asiakaspalautteen tai vaurioseurannan kautta. Tämän vuosikymmenen aikana markkinoille on tullut kiihtyvyysanturiin eli G-voimien mittaukseen pohjautuvat laitteet, joilla on pystytty mittamaan mm. kiihdytyksiä ja jarrutuksia.

Nyt kuljettajan ajotapaa voidaan mitata uudella tavalla kuljettajaa auttavien ADAS -järjestelmien kautta. Nämä järjestelmät mittaavat mm. kuljettajien käyttämiä turvavälejä, aluekohtaisia ylinopeuksia ja todellisia vaaratilanteita liikenteessä. Näiden uusien parametrien kautta kuljettajien ajotapaa voidaan mitata ja kehittää entistä tehokkaammin.

Tulevaisuudessa kuljettajaa auttavat ADAS -järjestelmät tulevat pakollisiksi kaikkiin uusiin ajoneuvoihin ja robotiikan kautta kuljettajien ajotapa voidaan ”lukita” optimitasolle, jossa ylimääräistä polttoaineen kulutusta tai vaaratilanteita ei pääse edes syntymään. Siihen mennessä moni yritys kerkeäisi saada merkittävää kilpailuetua laadukkaamman ajotavanseurannan kautta nykyisessä kalustossa.

MIKSI ajotapaa pitäisi seurata?

Eniten liikenteessä ärsyttävä asia suomalaisten mielestä on liian lähellä perässä ajavat autoilijat (Lähde: Liikenneturvan kysely 2012). Aiemmin kuljettajien käyttämää turvaväliä ei ole voitu mitata, mutta nyt tämä arvokas data on saatavilla. Sen lisäksi että ajotavalla on kiistatta vaikutuksia yrityksen kuluihin ja turvallisuuteen, se vaikuttaa myös olennaisesti yrityksen imagoon. Suoraan liikenteessä ja epäsuorasti tiedottamalla sidosryhmiä uusien vastuullisten laatujärjestelmien käyttöönotosta.

Ajotavan seurannan kautta yritys pystyy etukäteen tunnistamaan mahdolliset riskialttiit kuljettajat ja panostamaan heidän ajotapansa kehitykseen, jotta ylimääräisiltä kuluilta ja pahimmillaan vakavilta onnettomuuksilta voitaisiin välttyä. Oikein esitettynä tieto kuljettajien omasta ajotavasta motivoi kuljettajia parempiin suorituksiin ja lisää heidän työnsä merkityksellisyyttä. Juuri nyt ajotapaa pitäisi seurata myös siksi, että se tuottaa kilpailuetua suhteessa yrityksiin, jotka eivät ole asiaan vielä heränneet.

MITEN älykäs ajotavanseuranta toimii?

Kotimaiset yritykset Piirla ja Kiho ovat yhteistyössä luoneet uuden älykkään ajotavanseurannan, joka pohjautuu kuljettajaa auttavan Mobileye -järjestelmän tuottamaan dataan. Ajoneuvoon siis asennetaan jälkiasenteinen kamera tuulilasin sisäpuolelle kuvamaan edessä näkyvää liikennettä. Kamera tunnistaa erilaisia objekteja, kuten mm. ajoneuvot, jalankulkijat, kaistaviivat ja liikennemerkit. Näiden havaintojen pohjalta järjestelmä antaa aktiivisesti kuljettajalle varoituksia mahdollisiin vaaratilanteisiin liittyen, mikä lisää merkittävästi myös työturvallisuutta.

Aktiivisten hälytyksien lisäksi järjestelmän tuottama data pystytään siirtämään 3. osapuolen järjestelmiin ja tässä mukaan tulee Kihon telematiikkapalvelut, johon tieto kuljettajan ajotavasta pystytään siirtämään. Integraation kautta pystytään ensimmäistä kertaa mittamaan kuljettajien käyttämiä turvavälejä, aluekohtaisia ylinopeuksia ja vaaratilanteita.

Yleinen kysymys kuuluukin, että mitä tällä tiedolla pitäisi tehdä? On totta, että pelkkä tiedon kerääminen ei auta mitään. Yksinkertaisimmillaan tieto ajotavasta pitäisi avoimesti jakaa kuljettajien nähtäville, jolloin keskinäinen kilpailu alkaisi synnyttää tuloksia jo itsestään. Parhaimmillaan vastuuhenkilöiden tulisi seurata dataa aktiivisesti ja ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli selkeitä kehityskohteita olisi havaittavissa.

Vaikka datan seuranta unohtuisikin, niin kuljettajaa auttavat järjestelmät vähentävät onnettomuuksia jo itsessään tutkimuksien mukaan n. 30% (lähde: IIHS).

Älykäs ajotavanseuranta turvaamaan Kainuun jätehuoltoa

Kainuun Jätehuollolle ja erityisesti yrittäjä Esa Rimpiläiselle vastuullisuus ja ympäristön hyvinvointi ovat liiketoiminnan kulmakiviä. Yrityksen visio on olla nykyaikainen ja parhaat jätehuollon palvelut tarjoava yritys Kainuun alueella. Ei ollutkaan siis yllätys, että yrityksessä otettiin heti käyttöön älykäs ajotavanseuranta, kun tällainen uusi teknologia tuli mahdolliseksi.

”Uskon, että tällä investoinnilla pystytään vähentämään päästöjä sekä vahinkoja ja ennen kaikkea osoittamaan sidosryhmille, että olemme tehneet kaikkemme oman henkilöstön ja yhteisön turvallisuuden hyväksi”, Rimpiläinen perustelee. ”Ennen olemme mitanneet ajotapaa polttoainekulutuksen ja kollektiivisten vahinkoseurantojen kautta jälkikäteen. Nyt pääsemme kiinni uudenlaiseen tietoon mm. turvavälien, alueellisten ylinopeuksien ja kiihtyvyyksien kautta etukäteen. Tietoa tullaan hyödyntämään osana palkitsemista ja se toivottavasti rohkaisee kollektiivisesti parempiin ajosuorituksiin. Emme hankkineet järjestelmää siksi, että meillä olisi ongelmia vahinkojen tai ajotavan suhteen vaan siksi, että se tukee yrityksemme arvoja, yhteiskunnallista vastuuta ja tapaamme toimia”, Esa kiteyttää.       

Kuinka Älykäs ajotavanseuranta toimii käytännössä, miten raportiikka toimii? Katso kuvat alta!

Turvaväliin ja tunnistukseen liittyvä havainnekuva:
https://drive.google.com/file/d/1Oy6FpHzqN5yXdJ1pRJHPf9wShvq5Oh08/view?usp=sharing

Tuotekuva ylinopeusvaroituksesta:
https://drive.google.com/file/d/1owAr4h6bMF8jQKVkTMBWCuet0gYPlZqw/view?usp=sharing

Kuva turvaväliraportista:
https://drive.google.com/file/d/1LUyS5ydcQ41bb6aMvDv2LIQQ6uVedX6B/view?usp=sharing

Kuva Kainuun Jätehuollon ajoneuvoista Mobileyet asennettuna tuulilasiin:
https://drive.google.com/file/d/1mDHBeGZXTgxOBQEyOsOg2uv0HWHNP9lT/view?usp=sharing

Älykäs ajotavanseuranta kokonaisuudessaan on monen yrityksen vankan yhteistyön tulos. Alla tietoa näistä yrityksistä!

MobileyeIsraelilainen yritys, joka nykyään Intelin omistuksessa. Markkinajohtaja onnettomuuksia ehkäisevässä & autonomisen ajamisen teknologioissa.

PiirlaKotimainen ajoneuvojen turvalaitetuotteiden maahantuontiin ja liikenneturvallisuuteen erikoistunut yritys. Toimii mm. Mobileyen jälkimarkkinatuotteiden maahantuojana.

KihoKotimainen ohjelmistotalo, joka tuottaa telemattiikkaratkaisuja pääsääntöisesti kuljetusalalle. Integroinut Mobileyen tuottaman datan omaan järjestelmäänsä.

Tilaa uutiskirjeemme

* pakollinen kenttä
Millaisia kuljetuksia suoritat?