fbpx

Muut

Piirla Oy mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta, WWF Green Office-sertifikaatti

15.12.2023

Ympäristövastuullisuus on tärkeä arvo yrityksellemme. Vuonna 2023 keskityimme ympäristövastuullisiin toimiin ja päätöksentekoon. Piirla Oy on sitoutunut panostamaan ympäristövastuullisuuteen, ja tässä artikkelissa käsittelemme, minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä olemme toteuttaneet sen edistämiseksi ja mitä tavoitteita meillä on vuodelle 2024.

Ympäristövastuullisuuden tuominen osaksi liiketoimintaamme

Ympäristövastuullisuuden tuominen osaksi liiketoimintaamme on ollut tärkeä tavoite. Tavoitteenamme on vähentää yrityksemme hiilijalanjälkeä niin pienillä kuin suurillakin vastuullisuustoimilla. Ympäristövastuullisuus ei rajoitu pelkästään oman yrityksemme toimintaan. Kuluneen vuoden aikana olemme aktiivisesti etsineet meille yhteistyökumppaneita, jotka ovat myös sitoutuneet vastuullisiin ratkaisuihin. Kesällä 2023 yrityksellemme myönnettiin WWF Green Office-sertifikaatti viestittämään meidän sitoutumistamme ympäristövastuullisuuteen.

Toimet ympäristövastuullisuuden edistämiseksi ja tavoitteet vuodelle 2024

Tänä vuonna olemme ottaneet askeleita ympäristövastuullisuuden edistämiseksi:

  1. Kierrätys: Olemme kehittäneet kiertotalousstrategian, joka sisältää kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden parantamisen. Olemme pyrkineet vähentämään jätteen määrää suosimalla kestotuotteita ja edistämään kierrätettävien materiaalien käyttöä.
  2. Hankinnat: Kuluneen vuoden aikana olemme tarkastelleet toimittajien valintaa ja suosineet niitä, jotka noudattavat ympäristöystävällisiä käytäntöjä, esimerkiksi erilaisilla ympäristöohjelmilla tai sertifikaateilla. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa luoda koko toimitusketjusta kestävämpi.
  3. Henkilökunnan osallistaminen: Olemme panostaneet henkilöstön koulutukseen ja tietoisuuden lisäämiseen ympäristökysymyksistä. Kannustamme työntekijöitämme osallistumaan ympäristövastuullisuutta edistäviin toimiin, kuten energiaa säästävämpää etätyökulttuuriin ja vähentämään työpaikan ja kodin välistä yksityisautoilua.

Vuoden 2024 tavoitteenamme on jatkaa ympäristövastuullisuutemme kehittämistä ja ylläpitää vuonna 2023 aloittamiamme toimintamalleja. Aiomme vuonna 2024 pienentää sähkönkulutustamme 5% ja vähentää sekajätteen määrää 50%. Tämä on osa jatkuvaa pyrkimystämme kestävään liiketoimintaan.

WWF Green Office

WWF Green Office on ympäristöohjelma ja sertifiointijärjestelmä, joka auttaa yrityksiä vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja edistämään kestävää kehitystä. WWF:n ympäristöohjelma tarjoaa yrityksille sertifiointimahdollisuuden, joka pohjautuu määrättyjen ympäristökriteerien täyttämiseen. Green Office -ohjelma myötä yritykset saavat ohjeita ja työkaluja ympäristöystävällisiin toimintatapoihin ja niiden käyttöönottoon. Tavoitteena on muuttaa työpaikan toimintatapoja ja kulttuuria ympäristöystävällisemmiksi.

Tutustu WWF Green Officeen

Tilaa uutiskirjeemme