fbpx

Muut

Mikä on nopeudenrajoitin ja kuinka se toimii?

23.11.2021

Nopeudenrajoittimia on ollut ajoneuvoissa vuosikymmeniä. Lähtökohtaisesti raskaiden autojen nopeutta on haluttu rajoittaa liikenneturvallisuuden näkökulmasta. 2000-luvulla Suomeen tullut uusi ajoneuvoluokka ”kevyt kuorma-auto” on lisännyt nopeudenrajoittimien asennuksia ja tarkastuksia. Pakettiautoja ja lava-autoja on rekisteröity paljon kevyt kuorma-autoksi, koska autoveroa ei tarvitse näistä ajoneuvoista maksaa.

Missä ajoneuvoissa vaaditaan nopeudenrajoitin?

Nopeudenrajoitinvaatimus

Nopeudenrajoitin vaaditaan:

• 1.1.1988 tai sen jälkeen ensimmäisen kerran käyttöön otettuun koko-naismassaltaan yli 12 tonnin kuorma- ja erikoisautoon (N3-luokka) ja yli 10 tonnin linja-autoon (M3-luokka)

• 1.1.2005 tai sen jälkeen ensimmäisen kerran käyttöön otettuun kuorma-autoon (N2-luokka) ja linja-autoon (M2- ja M3-luokka) pakokaasupäästöjen hyväksynnästä riippumatta

• 1.10.2001 – 31.12.2004 välillä ensimmäisen kerran käyttöönotettuun kuorma-autoon (N2-luokka) ja linja-autoon (M2- ja M3-luokka), jonka pakokaasupäästöjen raja-arvot täyttävät 88/77/ETY muutettuna 2001/27/EY vaatimukset (ei koske bensiinikäyttöisiä autoja)

Vaatimukset nopeuden rajoittamisesta (rajoitusnopeus)

Kokonaismassaltaan yli 10 t M3-luokan ajoneuvon suurin nopeus tulee olla asetettuna enintään 100 km:iin tunnissa (asetusnopeus). Alkaen 1.1.2005 ensimmäisen kerran käyttöönotetussa linja-autossa, sekä 1.10.2001-31.12.2004 välisenä aikana ensikertaa käyttöönotetussa M2- ja kokonaismassaltaan enintään 10t M3-luokan ajoneuvoissa, joiden pakokaasupäästöjen raja-arvot täyttävät 88/77/ETY muutettuna 2001/27/EY vaatimukset suurin nopeus tulee olla asetettuna siten että nopeudenrajoitin ei mahdollista maksiminopeuden (rajoitusnopeuden) kohoamista suuremmaksi kuin 100 km/h.

Kuorma-autojen eli N2- ja N3-luokan ajoneuvojen rajoitusnopeuden tulee olla siten asetettuna, että nopeudenrajoitin estää auton nopeuden kohoamisen suuremmaksi kuin 90 km/h. Nykyisiä säännöksiä voidaan tulkita siten että, että asetusnopeus voi olla enintään sama kuin rajoitusnopeus eli esimerkiksi 90 km/h kuorma-autoilla.

Nopeusrajoittimet pakolliseksi kaikkiin uusiin automalleihin vuonna 2022

Euroopan unionin on päättänyt ottaa käyttöön nopeusrajoittimet vuodesta 2022 alkaen. Uudet määräykset koskevat vuonna 2022 alkaen esiteltäviä uusia automalleja, ja vuodesta 2024 alkaen kaikkia automalleja.

Päätöksen myötä uusiin autoihin tulee ”älykäs nopeudenrajoitin”, joka tunnistaa kamerapohjaisella teknologialla nopeusrajoitukset ja hiljentää ajoneuvon vauhtia tarvittaessa. Kyseinen järjestelmä on ajoneuvon lisävaruste ja kuljettaja voi kytkeä sen halutessaan pois päältä. Järjestelmän avulla voi välttyä turhilta ylinopeussakoilta, kun järjestelmä avustaa kuljettajaa huomaamaan esimerkiksi tietyömaan muuttuneen rajoituksen.

Nopeudenrajoittimen tarkastus (rajoitus- tai asetusnopeus)

Nopeudenrajoittimen rajoitus- ja asetusnopeuden tarkastus tulee suorittaa sekä auton yksittäishyväksynnässä, rekisteröinti- että määräaikaiskatsastuksessa. Nopeudenrajoittimen tarkastuksia suorittaa luvanvaraiset asennusliikkeet ja osa katsastuskonttoreista tarjoaa myös tarkastuspalvelua.

Mitä nopeudenrajoittimen tarkastus maksaa?

Nopeudenrajoittimen tarkastus kaikille ajoneuvoille maksaa meillä Piirlassa 50 €.  Tarkastuksen hinta vaihtelee yritys- ja paikkakuntakohtaisesti. Ajopiirturillisissa autoissa suoritetaan kahden vuoden välein piirturitarkastus ja samassa yhteydessä tarkastetaan myös nopeudenrajoittimen toiminta. Piirturin 2-vuotistarkastus ja rajoitintarkastus voi olla pakettihinnoiteltu ja kokonaisuudessa hieman edullisempi tehtynä samalla kerralla.

Nopeudenrajoittimen asennus

Nopeudenrajoittimien asennus ja tarkastus on luvanvaraista toimintaa. Nopeudenrajoittimia on ollut saatavilla vuosikymmeniä, joten malleja ja merkkejä on useampia. Modernit ajoneuvot vaativat edistyksellisempää teknologiaa, jotta auton kiihtyvyys ja rajoitus toimisi vaatimuksien mukaisesti.

Asiantuntevalle asennusliikkeelle asennustyön suorittaminen on helppoa. Esimerkiksi Sturdy nopeudenrajoitin osaa pyytää tarvitsemansa tiedot muilta ohjainlaitteilta eli ei esim. hankalaa nopeussignaalin etsintää.

Nopeudenrajoittimen asennus voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi silloin, kun ajoneuvo muutetaan kevyt kuorma-autoksi. Muutoskatsastus kuorma-autoksi vaatii nopeudenrajoittimen ja Sturdy on tähän tarkoitukseen loistava valinta. Kun ajoneuvo muunnetaan kevyt kuorma-autoksi, niin auton hankintahinta on merkittävästi edullisempi.

Kevyt kuorma-auton verotus

Kevytkuorma-autosta ei makseta lainkaan autoveroa, niinpä esimerkiksi kuorma-autoksi muutetun lava-auton hinta on kevytkuorma-autona jopa parikymmentä tuhatta edullisempi kuin henkilöautoksi verotettuna.

Ajoneuvoveroa kevytkuorma-autosta ei makseta lainkaan ja dieselvero on murto-osa paketti- tai henkilöautoksi rekisteröidyn avolavan verosta.

Henkilöauton muuntaminen kevyt kuorma-autoksi?

Me pystymme tarjoamaan hyvän ratkaisun nopeudenrajoittimiin ja niiden asennuksiin. Toimimme Sturdy nopeudenrajoittimien maahantuojana ja viralliset asennus- ja jälleenmyyntiliikkeet palvelevat teitä ympäri suomea.

Miksi Sturdyn nopeudenrajoitin on erilainen?

Sturdy nopeudenrajoittimen oleellinen etu on täydellinen yhteensopivuus ajoneuvon muiden ohjainlaitteiden kanssa. Nopeudenrajoittimen olemassaoloa ei siis huomaa, kuin rajoitusnopeudessa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että muilta ohjainlaitteilta ei synny vikakoodeja rajoittimen puuttuessa nopeudenhallintaan.

Toiminta ja ominaisuudet

Pyydä tarjous Sturdy nopeudenrajoittimesta asennettuna autoosi:

Tilaa uutiskirjeemme

* indicates required
Millaisia kuljetuksia suoritat?