fbpx

Uutiset

Tiedote piirturiasentajan korjaamolupien muutoksiin liittyen

31.05.2021

Johdanto

Uusien älypiirtureiden myötä viranomaiset ovat joutuneet tekemään paljon muutoksia korjaamolupiin liittyen. Tässä tiedotteessa käydään läpi muutoksien taustat, viimeisimmät lakimuutokset ja niiden vaikutukset eri osapuoliin. Artikkeli on tarkoitettu pääsääntöisesti ajopiirtureiden tarkastuksia suorittavien yrityksien päättäjille ja tarkastustoiminnan vastuuhenkilöillle.

Älykäs ajopiirturi markkinoille –> uusi 1C-lupa

Digitaalisen ajopiirturin 2. sukupolvi eli ns. älypiirturi tuli pakolliseksi uusissa raskaan kaluston ajoneuvoissa 15.6.2019. Teknisesti uuden piirturin kalibrointi vaatii myös kokonaan uudet 2. sukupolven korjaamokortit. Koska viranomaiset eivät voineet toimittaa kuin uutta 2. sukupolven korjaamokorttia, niin Suomessa päädyttiin ratkaisuun, että kaikkien nykyisten DB-korjaamoiden piti hankkia uusi 1C -lupa ennen kuin pystyi anomaan uutta 1C -korjaamokorttia.

Käytännössä vastuuhenkilön piti käydä älypiirturiasentajan 1C -koulutus eli digitaalisen ajopiirturiasentajan täydennyskoulutus, jotta korjaamo pystyi saamaan uuden luvan ja sitä kautta uuden korjaamokortin. 1C-korjaamokortti oli pakollinen hankinta, jotta pystyi jatkamaan digipiirtureiden tarkastuksia teki sitten älypiirtureita tai ei.

1C -lupaa haettaessa korjaamolla ei tarvinnut olla uusia älypiirtureiden tarkastukseen vaadittavia etäyhteyden tarkastuslaitteita, koska monikaan korjaamo ei ollut edes aikeissa vielä suorittaa älypiirtureiden tarkastuksia. Näitä ei vaadittu myöskään uusilta tarkastuspisteiltä, jotka anoivat DB- ja 1C-luvat ja aloittivat pelkästään digipiirtureiden tarkastustoiminnan.

Traficomin virallinen tiedote asiaan liittyen helmikuulta 2019.

Uusi valtioneuvoston asetus 162/2021 laitteisiin ja varusteisiin liittyen –> uusi DB-lupa

Uusi valtioneuvoston asetus 162/2021 astui voimaan 25.2.2021 ja tässä oleellisena muutoksena aiempaan on, että DB-lupaa varten tarvittavien laitteiden ja varusteiden listaan on lisätty kohta ”Etävalvonnan tarkastamiseksi tarvittavat ohjelmistot ja välineet”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla DB-luvallisilla korjaamoilla pitää olla älypiirtureihin sopiva piirturitesteri, DSRC-testeri ja sarjanumeroidut sinetit, jotta täyttää asetuksen velvoitteet. Samassa yhteydessä Traficom on yhdistänyt aiemmat DB- ja 1C-luvan uudeksi yhdistetyksi DB-luvaksi nimellä ”digitaalisen ja älykkään ajopiirturin asennus- ja korjauslupa”.

Vaikutus ennen uuden asetuksen voimaantuloa hankittujen DB-lupien osalta

Kysyimme Traficomin korjaamovalvonnasta kommentin asiaan liittyen ja Traficom vahvisti, että ennen 25.2.2021 DB-luvan hankkineiden korjaamoiden ei tarvitse kyseisiä varusteita välittömästi hankkia eli digitaalisten ajopiirtureiden asennuksia ja tarkastuksia voi jatkaa normaalisti. Vastuuhenkilön tai osoitteen muutoksen myötä tehtävän uuden lupahakemuksen voi siis tehdä ilman, että joutuu hankkimaan etävalvonnan tarkastamiseen tarvittavia 1C-laitteita.

Älykkään ajopiirturin tarkastuksessa pitää tarkistaa mm. DSRC -etäyhteyden toimivuus. Kuvassa Stoneridgen DSRC-testeri.

Yrityksen y-tunnuksen muuttuessa hakemus käsitellään, kuten uusi hakemus eli etävalvonnan tarkastamiseen tarvittavat laitteet pitää hankkia.

HUOM! Jos korjaamotarkastuksessa huomattaisiin, että korjaamo on suoritettu älypiirtureiden tarkastuksia ilman tarvittavia laitteita, niin Traficom suhtautuisi asiaan vakavalla huomautuksella ja mahdollisesti lupien peruutuksella.

Vaikutus uusien DB-lupien osalta

Kun yritys on hankkimassa itselleen uutta DB-lupaa, niin jatkossa Traficom vaatii, että yrityksellä pitää olla älypiirtureiden tarkastukseen vaadittavat laitteet jo lupahakemusvaiheessa.

Piirlan uudet DB- ja 1C -koulutukset

Piirlan DB-lupakoulutus muuttuu jatkossa 2-päiväiseksi.

Asennuslupamuutoksista johtuen myös valtuutettujen kouluttajien koulutustarjonta muuttuu. Jatkossa Piirla järjestää uuden DB-lupakoulutuksen 2. päiväisenä koulutuksena, joista 1. päivä käsittelee digitaalista ajopiirturia ja 2. päivä älykästä ajopiirturia. Jos on aiemmin käynyt vanhan DB-koulutuksen ja tarvitsee vain täydentävän 1C -koulutuksen, niin henkilö voi osallistua vain 2. päivälle, joka käsittelee hänelle uutta asiaa eli älykästä ajopiiruria.

Piirlan koulutuskalenteri nähtävillä TÄSTÄ.