fbpx

Stoneridge

Digipiirturin tiedostot helposti arvokkaiksi raporteiksi

23.12.2022

Mitä hyötyä digipiirturidatan analysointipalvelusta on?

Digipiirturin tuottamasta datasta saadaan hyvin helposti selkeitä ja yritystä hyödyttäviä raportteja muutamalla klikkauksella. Digitaaliselle ajopiirturille ja kuljettajakortille tallentuu seuraavia asioita, joista voidaan luoda raportteja:

Vastuumääritelmien täyttäminen (Asetus 165/2014, artikla 33) -> säännölliset tarkastukset, että kuljettajat käyttävät ajopiirtureita asianmukaisesti, ei turhia merkintöjä riskiluokitusrekisteriin

Rikeraportit

Tapahtuneita ajo- ja lepoaikarikkeitä päästään tarkastelemaan erittäin hyvin myös Analyysit toiminnolla. Tällä toiminnolla voidaan kirjata myös omia huomioita muistiin, jotta 6kk päästä voidaan ottaa yksinkertainen raportti ja selventää tapahtumia esimerkiksi tarkastajalle.

Onko kaikki piirturi- ja korttitiedot varmasti ladattu ja hyvässä järjestyksessä?

Mikäli tarkastuksessa puuttuisi useamman kuljettajan korttitiedot, niin millaisia sanktioita tästä syntyisi?

” Tietoja pyritään perimään uhkasakolla. Uhkasakko voi olla esimerkiksi ensimmäisellä kerralla 4000 euroa ja toisella 8000 euroa. Uhkasakon asettamisen tavoitteena on, että työnantaja toimittaa pyydetyt tiedot ja tarkastaja voi suorittaa tarkastuksen. Uhkasakko asetetaan silloin kun tietoja on pyydetty, mutta työnantaja ei ole niitä toimittanut. Tapauksissa, joissa työnantaja ilmoittaa ettei pysty toimittamaan tietoja, työsuojeluviranomainen tekee rikosilmoituksen, tästä esimerkkinä liitteessä oleva tiedote tuomiosta, joka löytyy tästä

Vastauksen kysymykseen on antanut: Mikko Mustonen / Tarkastaja
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työaikaan liittyvät raportit (kuljettajakortti)

Kuinka monta tuntia kuljettajalle on kertynyt ajoa päivässä tai kuukaudessa? Kuljettajan erilaiset raportit koostavat yhteen ajon, muun työn ja laskee näistä yhteenvedon päivien ja viikkojen osalta.

Voit laskea myös viikkokohtaisesta toimintatiedosta päivärahojen määrää. Alla esimerkki viikkoraportista, mutta lisäksi on saatavilla täysin erilainen raportti vuorokausikohtaisesti.

Kuljettajan toimintatiedot (viikkoraportti)

”Erittäin helppokäyttöinen ja tukee myös palkkahallinnon toimintaa tuntiseurannassa.”

Mikko Hanninen / Kuljetusliike Keski-Kastari Oy

Ajoneuvon käyttötiedot ja raportit (piirturitiedostot)

Raportissa näkyy summat valitulta ajanjaksolta ja yksityiskohtaisemmat tiedot saatavilla työvuoroista, kun kortti syötetty ja otettu piirturista ulos. Kaikista työvuoroista nähtävillä ajetut kilometrit, eritystilojen käyttö, kuljettajakortin syöttö- ja ulosottoaika ja kuljettajan nimi. Raportissa näkyy myös mahdolliset ”ajo ilman korttia” -jaksot.

Sijaintitiedot

Nopeustietojen tarkka analysointi

Ajo ilman kuljettajakorttia analysointi

Mitä mieltä raportointia käyttävät yritykset ovat palvelustamme?

——————————-

ILMAINEN koekäyttö digitietojen analysointiin!

Tarjoamme teille nyt 1 kuukauden ilmaisen koekäytön Idha-Online palveluun (31.3.2023).