fbpx

Stoneridge

EU:n liikkuvuuspaketin muutokset ja vaikutukset ajo- ja lepoaikoihin, valvontaan sekä älypiirtureihin liittyen

03.11.2020

5-10 min

Tässä artikkelissa selvennetään, että mikä on EUn liikkuvuuspaketti ja mitä muutoksia ja vaikutuksia sillä on eri toimijoille. Artikkelin pääpaino on ajo- ja lepoaikoihin ja niiden valvontaan ja valvontalaitteisiin eli älypiirtureihin tapahtuvissa muutoksissa. Liikenteen harjoittamisen sääntelyä ja kuljetustietojen digitalisointia koskevia muutoksia ei tässä artikkelissa käsitellä.

Artikkelissa käydään aluksi läpi asetuspaketin tavoitteet ja pureudutaan sen jälkeen muutoksiin, joilla tavoitteet aiotaan saavuttaa. Muutokset on listattu alle aikajärjestyksessä ja muutoksiin on merkattu toimijoita, joita muutos koskettaa sekä viittaus alkuperäiseen asetustekstiin.

Mikä?

EU:n liikkuvuuspaketti koostuu 3 eri asetuksesta ja 1 direktiivistä:

Miksi?

Liikkuvuuspaketin tavoitteena on luoda yhtenäiset entistä selkeämmät pelisäännöt, tehostaa valvontaa, parantaa kuljettajien työoloja ja sitä kautta edistää liikenneturvallisuutta.

Miten ja milloin?

HUOM! Alla mainitut tulevat päivämäärät ja aikarajat on listattu nykyisen asetuksen pohjalta, mutta ne voivat vielä muuttua. Ei siis kannata ottaa alla annettuja aikatauluja tässä vaiheessa sitovina.

EU:n liikkuvuuspaketin muutokset ja vaikutukset
EU:n liikkuvuuspaketin muutokset ja vaikutukset

20.8.2020 alkaen:

Helmikuussa 2020 alkaen

Elokuussa 2023 alkaen (voi muuttua)

Elokuussa 2024 alkaen (voi muuttua)

2025 alkaen: (voi muuttua)

Elokuussa 2025 alkaen: (voi muuttua)

Heinäkuussa 2026 alkaen: (voi muuttua)

Entäs tulevaisuudessa?

Komissio laatii ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä kertomuksen, jossa arvioidaan itseohjautuvien ajojärjestelmien käyttöä jäsenvaltioissa. Kyseisessä kertomuksessa keskitytään erityisesti kyseisten järjestelmien mahdollisiin vaikutuksiin ajo- ja lepoaikoja koskeviin sääntöihin. Kertomukseen liitetään tarvittaessa tämän asetuksen muuttamista koskeva lainsäädäntöehdotus.

Ottaen huomioon teknologian jatkuvan kehityksen, komissio tutkii parhaillaan mahdollisuutta kehittää uusia teknisiä ratkaisuja, jotka tarjoavat samat edut ja turvan kuin älykäs ajopiirturi ja joiden sivukustannukset ovat samat tai matalammat → par aikaa tehdään tutkimusta kokonaan uusista ajopiirturisovelluksista.

Hyödyllisiä linkkejä


Tilaa uutiskirjeemme

* pakollinen kenttä
Millaisia kuljetuksia suoritat?