fbpx

Stoneridge

Tiesitkö tämän olevan mahdollista digipiirturin tiedostoista?

25.01.2021

2 min

Miksi digipiirturitiedoista kannattaa ottaa raportteja tai analyyseja?

Digipiirturin tuottamasta datasta saadaan hyvin helposti selkeitä ja yritystä hyödyttäviä raportteja muutamassa minuutissa. Digitaalinen ajopiirturi tallentaa nopeuden, matkan, ajoajat (työajan), tauot, joitain tapahtumia, kuten ylinopeuden, ajamisen ilman korttia ja manipulointiyritykset. Osa raporteista voidaan myös tilata ajoitetusti sähköpostiin, jotta raportin tarkastelu olisi mahdollisimman helppoa.

Vastuumääritelmien täyttäminen (Asetus 165/2014, artikla 33) -> säännölliset tarkastukset, että kuljettajat käyttävät ajopiirtureita asianmukaisesti, ei turhia merkintöjä riskiluokitusrekisteriin

Mikäli tarkastuksessa puuttuisi useamman kuljettajan korttitiedot, niin millaisia sanktioita tästä syntyisi?

” Tietoja pyritään perimään uhkasakolla. Uhkasakko voi olla esimerkiksi ensimmäisellä kerralla 4000 euroa ja toisella 8000 euroa. Uhkasakon asettamisen tavoitteena on, että työnantaja toimittaa pyydetyt tiedot ja tarkastaja voi suorittaa tarkastuksen. Uhkasakko asetetaan silloin kun tietoja on pyydetty, mutta työnantaja ei ole niitä toimittanut. Tapauksissa, joissa työnantaja ilmoittaa ettei pysty toimittamaan tietoja, työsuojeluviranomainen tekee rikosilmoituksen, tästä esimerkkinä liitteessä oleva tiedote tuomiosta, joka löytyy tästä

Vastauksen kysymykseen on antanut: Mikko Mustonen / Tarkastaja
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Rikeraportit

Kun yrityksessä aletaan seuraamaan aktiivisesti ajo- ja lepoaikarikkeitä, niin voit seurata tapahtunutta muutosta ”rikkeiden trendi -näkymästä”.

Onko kaikki piirturi- ja korttitiedot varmasti ladattu ja hyvässä järjestyksessä?

Työaikaan liittyvät raportit (kuljettajakortti)

Kuinka monta tuntia kuljettajalle on kertynyt ajoa päivässä tai kuukaudessa? Kuljettajan erilaiset raportit koostavat yhteen ajon, muun työn ja laskee näistä yhteenvedon päivien ja viikkojen osalta.

Voit laskea myös viikkokohtaisesta toimintatiedosta päivärahojen määrää.

Kuljettajan toimintatiedot (viikkoraportti)

”Erittäin helppokäyttöinen ja tukee myös palkkahallinnon toimintaa tuntiseurannassa.”

Mikko Hanninen / Kuljetusliike Keski-Kastari Oy

Ajoneuvon käyttötiedot ja raportit (piirturitiedostot)

Raportissa näkyy summat valitulta ajanjaksolta ja yksityiskohtaisemmat tiedot saatavilla työvuoroista, kun kortti syötetty ja otettu piirturista ulos. Kaikista työvuoroista nähtävillä ajetut kilometrit, eritystilojen käyttö, kuljettajakortin syöttö- ja ulosottoaika ja kuljettajan nimi. Tiedot nähtävillä myös ”ajo ilman korttia” -jaksoista.

Sijaintitiedot

Nopeustietojen tarkka analysointi

Pilvipalvelu -> automaattiset päivitykset, varmuuskopiot, ei asennuksia ja mahdollisuus käyttää ohjelmistoa yhtäaikaisesti usean käyttäjän toimesta miltä tietokoneelta tahansa. Toimii myös mobiililaitteissa (esim. iPad).

Idha-Online tarjoaa oheisten raporttien lisäksi todella monta muuta raporttia ja analyysiä digitiedoista!

Mitä mieltä raportointia käyttävät yritykset ovat palvelustamme?

——————————-

Tarjoamme lisäksi ilmaisen 30min koulutuksen raportointiin.Tilaa uutiskirjeemme

* pakollinen kenttä
Millaisia kuljetuksia suoritat?