fbpx

Stoneridge

Mikä on digipiirturin käyttövirhe?

02.08.2022

Digipiirturin käyttövirheitä voi ilmetä kuljettajalle huolimattomuudesta tai unohduksesta. Mikäli ”aloitus- tai lopetusmaa” puuttuisi digipiirturille kirjautuneesta tiedosta, niin se voi aiheuttaa haasteita viranomaisen kabotaasiliikenteen valvonnassa.

Konkreettisia näppäilyvirheitä digipiirturin painikkeissa voi sattua esimerkiksi ajovuoron päätteeksi. On suositeltavaa aina poistaa kuljettajakortti ajovuoron päätteeksi, jotta digitietoihin ei kirjautuisi turhia merkintöjä esimerkiksi työajan ylittymisestä.

Kuljettaja säilyttää kuljettajakorttia ajopiirturissa -> Mikäli ajovuoron jälkeen työaikavalitsin unohtuisi ”muu työ” -tilaan, niin kuljettajalle kirjautuisi muuta työtä kunnes hän aloittaa seuraavan kerran ajotehtävät tai muuttaa toimitilan levoksi.

Digipiirturin käyttövirheitä, työaikoja ja kaikkea muuta kuljettajakortille tallentuvaa tietoa pääsee hyödyntämään esimerkiksi Idha-Online palvelun kautta.

Työjakson aloitus- ja lopetusmerkinnät puuttuvat?

Kuljettajan pitää merkata kuljettajakortille digipiirturin kautta, että milloin hän on aloittanut työjakson ja milloin lopettanut työjakson. Tämän kirjauksen kautta mm. ajoneuvon kilometritiedot tallentuvat kuljettajakortille ja uusissa älypiirtureissa tarkka sijaintitieto päivittyy kortille. Jos kuljettaja jättää kirjauksen tekemättä, niin kyseessä on digipiirturin käyttövirhe, josta voi joutua korvausvastuuseen viranomaistarkastuksen yhteydessä.

Työjakson aloitus- ja lopetusmerkintä tehdään eri tavalla eri piirturimerkeissä. Tässä ohjeessa on neuvottu, että kuinka aloitus- ja lopetusmerkinnät tehdään oikein eri malleissa. Normaalisti työjakson aloitusmerkintä tehdään kortin syötön yhteydessä ja lopetusmerkintä kortin poiston yhteydessä. Merkinnät voidaan suorittaa myös piirturin alavalikkojen kautta, joten käydään läpi molemmat vaihtoehdot.

Aloitus- ja lopetusmaan valinta ovat sama asia kuin työjakson aloitus- ja lopetusmerkinnät. Eli vaikka piirturi kysyy vain maata, niin samalla toiminnolla kirjataan myös aloitus- ja lopetusaika. Tässä ohjeessa aloitusmaa, -aika ja -merkintä tarkoittavat kaikki samaa toimenpidettä.

Digipiirturin käyttövirheet näkyvät oheisen kuvan tapaan raportointiohjelmistossa (Idha-Online)

Työjakson aloitus- ja lopetusmerkinnät VDOn digipiirtureissa

Kortinsyötön yhteydessä

Tässä pikaohjeessa on neuvottu kuinka kortinsyötön yhteydessä VDOn piirturi kysyy aloitusmerkintää tekstillä ”maa alkaa”. Painamalla OK -kuljettaja vahvistaa, että työjakso alkaa nyt. Huom! Kysymystä ei tule, mikäli kuljettaja ei suorita manuaalista tietojen syöttöä (M syöttö lisäys).

Jos kuljettaja painaa valintaan painiketta ”Ei” tai odottaa liian kauan, niin piirturi hyppää merkinnän yli ilman merkintää.

Kortin poiston yhteydessä
Kun kortti poistetaan piirturista, niin piirturi kysyy tekstillä ”maa loppuu” lopetusmerkintää. Painamalla OK -kuljettaja vahvistaa, että työvuoro loppuu nyt.

Valikkojen kautta
Kuljettaja voi suorittaa aloitus- ja lopetusmerkinnän kortin ollessa piirturissa myös piirturin valikkojen kautta. OK-painikkeella pitää siirtyä alavalikkoihin ja sieltä kohta ”maa alkaa” tai ”maa päättyy”.

Työjakson aloitus- ja lopetusmerkinnät Stoneridgen digipiirtureissa

Kortinsyötön yhteydessä

Tässä pikaohjeessa on neuvottu kuinka kortinsyötön yhteydessä Stoneridgen piirturi kysyy aloitusmerkintää tekstillä ”Aloitusmaa”. Painamalla OK -kuljettaja vahvistaa, että työjakso alkaa nyt.

Kortin poiston yhteydessäessä

Kun kortti poistetaan piirturista, niin piirturi kysyy tekstillä ”Lopetusmaa” lopetusmerkintää. Painamalla OK -kuljettaja vahvistaa, että työjakso loppuu nyt.

Valikkojen kautta
Kuljettaja voi suorittaa aloitus- ja lopetusmerkinnän kortin ollessa piirturissa myös piirturin valikkojen kautta. OK-painikkeella pitää siirtyä alavalikkoihin ja sieltä kohta ”Paikat” tai vanhemmissa versioissa suoraan ”Aloitusmaa / Lopetusmaa”.