fbpx

Stoneridge

Piirla auttaa digitaalisten ajopiirtureiden oikeaoppiseen käyttöön

13.10.2022

Ajoneuvoihin asennettavat, ajo- ja lepoaikoja valvovat ajopiirturit ovat jo pitkään olleet lakisääteinen käytäntö kuljetusalalla. Työkseen ajavan kuljettajan ajo- ja lepoaikaa seuraamalla vaikutetaan liikenneturvallisuuteen, tasapuolistetaan kilpailuolosuhteita ja parannetaan kuljettajien työoloja. Tarjoamalla näkymän kuljettajan konkreettiseen työhön toimivat ajopiirturit viime kädessä viranomaisten “mustana laatikkona”.

Ajoaikaa on laskettu ajopiirtureilla vuodesta 1978 lähtien, jolloin analogiset laitteet tulivat markkinoille. Vuonna 2006 analogia sai rinnalleen ensimmäisen sukupolven digitaaliset ajopiirturit, jotka eri versioineen ovat tuoneet mukanaan varsin tarkan tavan ratin takana vietetyn ajan seuraamiseen. Digipiirtureiden toinen sukupolvi, ns. älypiirturit, puolestaan saapuivat markkinoille 2019, ja siitä lähtien ne ovat olleet pakollisia ensirekisteröidyissä, yli 3,5 kokonaismassatonnin kuorma-autoissa ja yli 9 paikkaisissa linja-autoissa EU-alueella. 

Vuosi 2023 tuo jälleen mukanaan uudistuksia, kun toisen sukupolven älypiirtureiden uusi versio saapuu markkinoille. Vaikka digipiirtureita on ollut markkinoilla jo pitkään, kokevat kuljettavat tästä huolimatta vielä paikoin haastavaksi laitteiden toiminnan ja oikeaoppisen käytön. Parannusta laitteiden käyttöön toivotaan luonnollisesti myös viranomaisten taholta.

Piirlalla tunnetaan digipiirtureiden käyttöön liittyvät haasteet 

Piirlalla digipiirtureiden käyttöön liittyvät haasteet tunnetaan, sillä yritys on kotimaan johtava ajopiirturiasiantuntija ja maahantuoja jo yli 40 vuoden kokemuksella. Yksi syy digipiirturin hankalaan käytettävyyteen voi olla laitteen pieni, digitaalinen näyttö, joka lyhenteineen on paikoin vaikeasti tulkittavissa. Jo lähtökohtaisesti hankalatulkintaisen näytön operoimisen tekee lisäksi haastavaksi se, että uusien laitteiden mukana autoihin päätyvät usein vain pelkistetyt ohjeet, jotka tarjoavat apua hyvin pintapuolisesti. Tarkempaan käyttöön ohjaavat manuaalit ovat toki saatavissa, mutta usein laitevalmistaja tai maahantuoja kontaktoimalla. 

– Saamme paljon yhteydenottoja kuljettajilta, joilla on työssään haasteita digipiirtureiden käyttämisessä. Haluamme alan asiantuntijana ja vastuullisena toimijana tarjota apuamme ja selkeyttää piirtureiden konkreettista käyttöä koulutuksin sekä lisäämällä tietoutta siitä, mistä avun saa nopeasti silloin, kun piirturin kanssa tulee ongelmia, kertoo perheyritys Piirlan toimitusjohtaja Harri Salmi, joka on vuodesta 2005 toiminut yrittäjänä jatkaen isänsä vuonna 1978 aloittamaa työtä. 

Esimerkkejä tavallisimmista ongelmatilanteista digipiirtureita käytettäessä

Digitaalisia ajopiirtureita käytettäessä kuljettajia haastavat lukuisat tilanteet ja toimenpiteet, joista tavanomaisimpia käsittelemme seuraavaksi. Tarkemmin digipiirtureiden käyttöön liittyvistä haasteista ja ratkaisuista voit lukea www-sivuillemme kootuista artikkeleissa

Aikaryhmävalitsimen käyttö

Digitaalinen ajopiirturi menee automaattisesti ”muu työ” -toimitilaan ajoneuvon pysähtyessä, ja tarvittaessa kuljettajien tulisi muistaa kirjata taukoa/lepoa aikaryhmävalitsimen kautta. Jos piirturin asetuksista on määritetty oletustoimitilaksi “lepo” kohtaan, missä ajoneuvon virrat käännetään pois, saattaa kuljettaja virheellisesti ajatella, että “lepo” kirjautuu automaattisesti aina ajoneuvon sammuttaessa ja ettei valitsinta tarvitse enää käyttää. Mikäli viranomainen tietää, että kuljettajalle olisi tullut kirjautua työpäivän aikana ajoa, lepoa ja muuta työtä, ja jälkimmäinen näistä puuttuu, voi seurata rike piirturin käyttämättömyydestä. 

Tulosteiden oikeaoppinen tulostaminen piirturista, kun kuljettajakortti rikki tai hävinnyt

Kuljettajan tulee ennen ajoa ja sen jälkeen ottaa saman työperiodin aikana ajamistaan ajoneuvoista tuloste UTC-ajassa piirturin 24h-tulostetyyppinä ja niputtaa ne yhteen allekirjoituksin. Tulosteiden avulla saa matkantekoa jatkaa maksimissaan 14 vrk, jonka jälkeen kuljettajalla tulee olla uusi kortti hankittuna viranomaisilta. Muussa tapauksessa matkantekoa digiautolla ei saa jatkaa. Tulosteita pidetään mukana vähintään 28 päivää.

Manuaalinen tietojen syöttö

Mikäli kortti on unohtunut piirturista, tulee kuljettajan osata manuaalisesti kertoa piirturille, mitä on tehnyt kortin ollessa ulkona. Asetuksen mukaan kuljettajakortille ei saisi tallentua tuntematonta eli ?-aikaa lainkaan, mutta esimerkiksi Suomessa valvontakäytäntö on, että asiaan puututaan vain, mikäli manuaalinen syöttö puuttuu kesken työperiodin ja ajoajat sitä kautta ylittyvät viranomaisen tulkitessa tuntemattoman ajan suoraan ajoksi.

Työjakson aloitus- ja lopetusmerkintä

Osa kuljettajista ei merkitse tätä oikein, koska ei ymmärrä, että aloitus-/lopetusmaata kysyessä piirturi kysyy samalla, alkaako/loppuuko työvuoro nyt. Tämä ei vaikuta ajo- ja lepoaikoihin, mutta se voi vaikuttaa tiettyihin ajo- ja lepoaikahälytyksiin, jotka eivät välttämättä kirjaudu oikein, mikäli merkinnät ovat pielessä. Erityisesti tällä on merkitystä kuljettajille, jotka ajavat kansainvälisessä liikenteessä ja joiden tulisi toiminnon avulla tallentaa sijaintitieto 1. version älypiirturilla. Jos tämä tehdään väärin, paikannustiedot jäävät uupumaan kortilta ja piirturilta. Tämä voi johtaa rikkeisiin. Myös sijainnin kirjaaminen rajanylityksen yhteydessä liittyy tähän. Älypiirtureiden 2. version piirtureissa toiminto käynnistyy automaattisesti, mutta nykyisillä piirtureilla on hankaluuksia kv-liikenteessä.

Lue lisää yleisimmistä digipiirturin käyttövirheistä

Kuljettajakortin säilytys ja kopiointi

Kuljettajan tulisi muistaa pitää kuljettajakortti matkassaan myös 28 vuorokautta sen jälkeen, kun se on vanhentunut. Kortti tulisi muistaa kopioida vähintään 3 viikon välein ja tehdä viimeinen tallennus aina sen jälkeen, kun kortti on jo mennyt vanhaksi, jotta saadaan vielä erääntymispäivänkin tiedot täydellisenä talteen.

Vikakoodien tulkinta

Piirturi antaa käytössä joitakin vikakoodeja, ja olisi tärkeä tietää, mistä löytyy apua niiden tulkintaan. Piirtureiden täydellisissä käyttöohjeissa löytyvät selkeät ohjeet vikakoodeja varten, mutta koska ohjeet harvoin ovat ajoneuvossa, tulisi kuljettajan osata hakea ohjeet sähköisesti. Ohjeet löytyvät piirturivalmistajien ja maahantuojien kotisivujen kautta.  

OUT-tila sekä lautta-/junatila

Kyseinen toiminto on haasteellista kirjata digipiirturille oikein, sillä suurin osa piirtureista vaatii kyseisen toiminnon valinnan piirturin valikkojen kautta ja ennen jokaista siirtoa kyseisen poikkeuksen aikana.

Piirlan CAP-koulutukset kuljettajien apuna

Me Piirlalla tarjoamme kuljettajien tueksi muun muassa älypiirturikoulutuksia (digipiirturin täydennyskoulutus), jossa käymme läpi älypiirtureita koskevan lainsäädännön ja siinä tapahtuneet muutokset eri osapuolille sekä käytännön tarkastustoimenpiteeseen. Lisäksi koulutuksessa tehdään eri piirturiversioiden käyttöharjoituksia sekä simulaattoreilla että demopiirtureilla. Kurvaa tästä katsomaan kaikki tarjoamamme kurssit ja koulutukset! 

Hädän hetkellä tai epätietoisuuden iskiessä voit myös lähettää meille tukipyynnön tai olla muuten vain yhteydessä missä tahansa mieltä askarruttavassa. Me autamme mielellämme. 

Yhteystietomme löydät täältä. Apua voi kysyä myös Whatsappissa: +358 50 4419684

Tilaa uutiskirjeemme

* indicates required
Millaisia kuljetuksia suoritat?