fbpx

Stoneridge

Sijainnin tallennus rajanylityksen yhteydessä digipiirturilla

02.02.2022

Johdanto

Kun kuljettaja kansainvälisessä liikenteessä ylittää jäsenvaltion rajan, niin hänen pitää 2.2.2022 lähtien kirjata sijaintinsa digipiirturin kautta myös kuljettajakortille. Nykyisillä digipiirtureilla ja 1. sukupolven älypiirtureilla kirjaus pitää tehdä manuaalisesti piirturin valikkojen kautta. Myöhemmin vuonna 2023 markkinoille tulevilla 2. sukupolven älypiirtureilla kirjaus tulee tapahtumaan täysin automaattisesti. Tässä tiedotteessa on käyty läpi, että miten kirjaus tehdään eri piirtureilla.

Milloin?

Silloin kun kuljettaja ylittää jäsenvaltion rajan, niin sitä seuraavan ensimmäisen pysähdyksen yhteydessä. Pysähdys on tehtävä lähimmällä mahdollisella pysähdyspaikalla rajalla tai rajan jälkeen. Jos jäsenvaltion rajan ylitys tapahtuu lautalla tai junassa, niin kuljettajan on syötettävä maatunnus saapumissatamassa tai -asemalla.

Miten?

Sijainti tallennetaan kuljettajakortille piirturin kautta, joko kortin syötön yhteydessä, alavalikoista tai puoliautomaattisesti uudemmilla Stoneridgen SE5000-8 revision G älypiirtureilla.

Kortinsyötön yhteydessä piirturi kysyy kuljettajalta automaattisesti ”aloitusmaata” eli sijaintia, jossa työvuoro aloitetaan. ”Kysymyksellä” on myös toinen merkitys eli sijainnin lisäksi kyseisellä toiminnolla kerrotaan piirturille/viranomaisille, että alkaako työvuoro nyt vai ei. Sijannin tallennuksen yhteydessä pitää valita OK/enter, jotta rajanylityksen jälkeinen sijainti tallentuu kuljettajakortille.

Yleensä kuljettajakortti on piirturissa rajanylityksen tapahtuessa ja helpompi tapa ”aloitusmaan” kirjaukselle on tehdä se piirturin valikkojen kautta. Ajoneuvon pitää olla paikallaan, jotta piirturi päästää käyttäjänsä liikkumaan piirturin valikoissa. Eri piirturimerkeillä ja piirturiversioilla kyseinen toiminto tehdään eri tavalla. Alla ohjevideo maavalinnalle yleisimpien piirturityyppien osalta.

Katso kätevä YouTube ohjevideomme aiheesta!

Stoneridgen edistyksellinen älypiirturi SE5000-8 revision G (tuli markkinoille syksyllä 2021) ehdottaa käyttäjälle automaattisesti maavalintaa ensimmäisen pysähdyksen yhteydessä, kun raja on ylitetty eli käyttäjän ei tarvitse erikseen liikkua piirturin alavalikkoihin, kuten muissa piirturiversioissa.

Miksi?

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin tavoitteisiin kuuluu mm. kabotaasiliikenteen tehokkaampi valvonta ja tästä syystä kuljettajia velvoitetaan kirjaamaan rajanylitykset myös piirturille, josta niitä päästään tulevaisuudessa tehokkaammin etänä valvomaan.

Muuta asiaan liittyvää

Analogisten kiekkopiirturien osalta sijainnin tallennus manuaalisesti diagrammalevylle on pitänyt tehdä samojen ehtojen mukaisesti jo 20.08.2020 lähtien.


Lähteet

CORTE

Stoneridge

Asetus 165/2014 muutettuna asetuksella 2020/1054, Artikla 34